Sample Text

Disclaimer / Let op:

1. De volgende vertalingen van De Brieven van God and Zijn Christus zijn niet 100 % accuraat, omdat vele woorden in het Engels erg moeilijk te vertalen zijn naar het Nederlands. Hoewel wij geloven dat deze vertalingen de geest van Het Woord dragen, en vele malen beter zijn dan computer-gegenereerde vertalingen van de Brieven.
2. Deze site geeft niet alle Brieven van God and Zijn Christus weer, maar is een selectie van Brieven gekozen door de vertaler. Voor alle originele Brieven, zie: www.TrumpetCallofGodOnline.com
of www.TrumpetCallofGod.com

Copyright © 2004-2017 ~ All Rights Reserved.

09-04-13

ERNSTIGE VERLAGING

26/7/11 Van De Heer, Onze God en Redder - Een Brief Gegeven aan Jayse en Timothy, Voor Een Ieder Die Oren Heeft om te Horen


Zo zegt De Heer der Heerscharen tot alle zonen en dochters van deze, de laatste generatie van de mens: 
Jullie hebben allemaal de fout van jullie vaderen geërfd! Jullie zijn in z'n geheel geworden als hen! Zie, jullie hebben de zonde van het oude Egypte overtroffen, toen Ik Mijn toorn over hen uitstortte! Jullie goddeloosheid is toegenomen tot boven iedere stam, volk, en natie, die de aarde hebben bewoond!... DEZE GENERATIE IS ONMETELIJK GODDELOOS!  
Aldus is grote toorn aangewakkerd en Mijn gramschap is tot volheid gekomen! Mijn woede is volledig opgewekt en zal zeker worden uitgegoten!... VERGELDING voor al deze kerken van de mens die overmoedig hebben gesproken in Mijn naam! VERGELDING voor al deze corrupte werkers die valselijk hebben gehandeld namens Mij!... IK HEB JULLIE NIET GESTUURD!
En jullie, O mensen van de aarde, Ik heb gezien hoe jullie iedere vorm van kwaad uitvoeren op jullie gemak! Jullie stoppen niet met het zwelgen in dat wat Ik haat! Zie, jullie vermoorden de onschuldigen dag en nacht en beramen plannen tegen jullie naaste! Jullie staan op voor de rechten van hen die gruwel bedrijven en klappen in jullie handen terwijl goddeloosheid openlijk wordt gevierd in de straten!... O MEEST PERVERSE EN GRUWELIJKE GENERATIE, ZAL IK NIET VERGOEDEN?! 
Zie, Mijn lichaam wordt vervolgd in ieder land, en Mijn bruid wordt vermoord door de handen van afgodendienaars! Mijn volk wordt gekneusd en geslagen! Mijn dienaren belasterd en gehaat, zonder reden! Daarom ben Ik beneden gekomen om wraak te nemen, om toorn uit te gieten over dit volk voor al hun ongerechtigheid... IK ZAL VERGELDING GEVEN TEN VOLLE!

Want Ik ben De Heer, Hij die de hemelen uitgestrekt heeft en de aarde heeft opgehangen aan niets! Ik ben Degene die al deze werelden heeft gemaakt en alle dingen laat zijn! Ik ben Degene die de mens heeft gevormd van het stof van de aarde en hem adem heeft gegeven, en hij werd een levende ziel. Zie, Ik sprak al het leven in zijn bestaan, ja Ik ben Degene die alle dingen in zijn bestaan heeft geroepen, zeggend, "Sta op en verklaar Mijn heerlijkheid", want de gehele schepping gehoorzaamd het geluid van Mijn stem! Zie, het hele universum verklaard Mijn heerlijkheid, want Ik ben Degene die de sterren heeft geboden hun licht te schijnen en de sterrenstelsels hun vorm aan te nemen!