Sample Text

Disclaimer / Let op:

1. De volgende vertalingen van De Brieven van God and Zijn Christus zijn niet 100 % accuraat, omdat vele woorden in het Engels erg moeilijk te vertalen zijn naar het Nederlands. Hoewel wij geloven dat deze vertalingen de geest van Het Woord dragen, en vele malen beter zijn dan computer-gegenereerde vertalingen van de Brieven.
2. Deze site geeft niet alle Brieven van God and Zijn Christus weer, maar is een selectie van Brieven gekozen door de vertaler. Voor alle originele Brieven, zie: www.TrumpetCallofGodOnline.com
of www.TrumpetCallofGod.com

Copyright © 2004-2017 ~ All Rights Reserved.

15-04-2017

Neem Geen Deel aan de Fout van de Mensen

4/22/11 Van De Heer, Onze God en Redder - Het Woord van De Heer Gesproken tot Timothy, Voor Een Ieder Die Oren Heeft om te Horen (Met Betrekking Tot Pasen)

Zo zegt De Heer YahuShua: Degenen die bewust Pasen en z'n verachtelijke tradities vieren haten Mijn opstanding. Doe daarom niet mee aan de fout van de mensen; neem geen deel aan hun zonde. Want zij die Mijn terechtwijzing afwijzen zijn dwaas en moeten door dorre plaatsen wandelen, en zij die weigeren te bekeren hebben hun plaats verzekert in de vallei des doods. Want de trots van de mens is als een zware steen, die toeneemt in gewicht met iedere dag dat het ongebroken blijft.

Doe NIET mee aan de fout van de mensen;
Neem GEEN deel aan hun zonde!...


Zegt Degene die ziet, Degene die weet.