Sample Text

Disclaimer / Let op:

1. De volgende vertalingen van De Brieven van God and Zijn Christus zijn niet 100 % accuraat, omdat vele woorden in het Engels erg moeilijk te vertalen zijn naar het Nederlands. Hoewel wij geloven dat deze vertalingen de geest van Het Woord dragen, en vele malen beter zijn dan computer-gegenereerde vertalingen van de Brieven.
2. Deze site geeft niet alle Brieven van God and Zijn Christus weer, maar is een selectie van Brieven gekozen door de vertaler. Voor alle originele Brieven, zie: www.TrumpetCallofGodOnline.com
of www.TrumpetCallofGod.com

Copyright © 2004-2017 ~ All Rights Reserved.

26-09-12

Verloren Schapen

08-04-10 Van De Heer, Onze God en Redder - Een Brief Gegeven aan Jayse, Voor Een Ieder Die Zichzelf Christen Noemt Die Hun Redder Niet in Waarheid Hebben Omhelst, En Voor Een Ieder Die Oren Heeft om te Horen


Zo zegt De Heer van Hemel en Aarde: Ik heb gezien en Ik heb gehoord!... En niet langer zal Ik toestaan dat al deze ongerechtigheid floreert voor Mijn aangezicht! Niet langer zal Ik toestaan dat al deze zonde voortwoekert over de aarde!

Zo zegt De Heer jullie Verlosser, Hij die voor jullie huilt... Zie, met vele tranen spreek Ik tot jullie:
Oh Mijn geliefde verloren schapen, jullie zijn ver van Mij weggelopen, jullie zijn afgedwaald. Waarom, geliefden? Waarom hebben jullie Mij verlaten? Jullie hadden Mijn schat moeten zijn!... Oh hoe Ik voor jullie huil; ja, Wij huilen voor jullie, geliefden! Keer jullie om en kom naar Mij terug, want Ik roep jullie nog steeds.
Geliefden, horen jullie Mij niet huilen? Hebben jullie niet van de bittere tranen geproefd, die Ik voor jullie heb vergoten? Hebben jullie het geluid van Mijn verdriet niet gehoord, dat Mijn stem vult? Kennen jullie de dieptes van Mijn liefde niet? Waar zijn jullie, geliefden?!... Jullie zijn verdwaald, terwijl jullie ieder onrein ding najagen, in een wereld die jullie probeert te verslinden!
Kom naar huis! KOM NAAR HUIS, MIJN GELIEFDEN! Er is geen tijd meer om te toeven! Want de tijd is gekomen om de gramschap van De Vader uit te storten! En alle kinderen van ongehoorzaamheid zullen het te weten komen!... Ja, al deze onbeschaamde en opstandige mensen zullen er zeker van drinken!
Maar hier ben Ik, geliefden! Kijk omhoog, Mijn kinderen, en geef Mij eer! Bekeer in stof en as! Huil en weeklaag luidkeels!...
Roep het uit! Want er is Één Bevrijding!... Slechts één naam door wie jullie moeten worden gered, Één God en Één Redder, slechts Één die de diepste verlangens van jullie harten kan vervullen... Ik ben Hem, geliefden! IK BEN HEM!... YahuShua is Mijn naam.

30-05-12

Zuivering en De Dag van de Heer

11/12/06 Van de Heer, Onze God en Redder - Een Brief Gegeven aan Timothy, Voor Een Ieder Die Zichzelf Christen Noemt, en Voor Een Ieder Die Oren Heeft Om te Horen.

Zo zegt De Heer jullie God, De God van Israel: Mijn woede is ontstoken tegen jullie! Want jullie hebben niet naar Mijn stem gehoord en naar Mijn woorden hebben jullie niet geluisterd; ook slaan jullie geen acht op de woorden gegeven aan de profeten van ouds, noch die van deze dag, zelfs tot het verlaten van Degene die jullie Christus noemen, hoewel jullie ernaar streven bij Zijn Naam genoemd te worden... Zal Ik jullie belonen voor jullie ongehoorzaamheid, simpelweg omdat jullie Christen genoemd worden?! 
Mijn kinderen, Ik heb velen naar jullie gezonden in Mijn eigen naam en MIJN eigen woorden in hun monden gelegd; en zie, Ik zend er 144.000 meer, de getuigen. Maar jullie bespotten en verwerpen ze, jullie vervolgen ze vanwege hun woorden. Daarom, O ongehoorzame generatie die zichzelf Christen noemt, jullie zijn opgegeven voor loutering en zullen door het vuur gaan, zelfs de vuren van De Laatste Week; jullie zullen niet worden verzameld... Er zal groot geweeklaag en tandengeknars zijn.
En zo zal het geschieden; Zij die de eerste wilden zijn zullen de laatste zijn, en zij die als de laatste geacht waren zullen de eerste zijn. Want ieder mens, die zichzelf rechtvaardig acht, zal achtergelaten worden. Want er is niemand rechtvaardig! Nee, niet één!... Niet één persoon of kerk... Alles is ijdelheid en trots, complete kwelling van geest.

24-05-12

Bloed Stroomt Naar Beneden

14/2/11 Van de Heer, Onze God en Redder - Het Woord van de Heer gegeven aan Timothy, Tijdens een Online Samenkomst - Voor De Kleine Kudde van de Heer, En Voor Een Ieder Die Oren Heeft om te Horen


Zo Zegt De Heer:
Bloed stroomt naar beneden, een waterval van tranen stroomt naar beneden...
Rivieren van tranen en bloed stromen door de verlaten plaatsen! Maar geen groei wordt gezien.. geheel niets spruit op vanuit de harde en gebarsten grond. Het geluid van de charadrius word niet gehoord, noch komen de duiven uit hun schuilplaatsen in de ochtend... geen gezang wordt gehoord. 

Bloed stroomt naar beneden om de bergen te bedekken...

Bloed stroomt naar beneden en tranen bedekken het land...


Bloed en tranen vallen op de uitgedroogde grond!...

Maar enkel stof en as blijven over.