Sample Text

Disclaimer / Let op:

1. De volgende vertalingen van De Brieven van God and Zijn Christus zijn niet 100 % accuraat, omdat vele woorden in het Engels erg moeilijk te vertalen zijn naar het Nederlands. Hoewel wij geloven dat deze vertalingen de geest van Het Woord dragen, en vele malen beter zijn dan computer-gegenereerde vertalingen van de Brieven.
2. Deze site geeft niet alle Brieven van God and Zijn Christus weer, maar is een selectie van Brieven gekozen door de vertaler. Voor alle originele Brieven, zie: www.TrumpetCallofGodOnline.com
of www.TrumpetCallofGod.com

Copyright © 2004-2017 ~ All Rights Reserved.

18-06-13

Zieke, Corrupte Kerken... Dwaze Kinderen

25/4/11 Van De Heer, Onze God en Redder  - Voor Een Ieder Die Oren Heeft om te Horen.

Zo zegt De Heer, tot al deze zieke en corrupte kinderen: Jullie zijn allemaal stervende! Jullie verdwijnen uit Mijn zicht!... DWAZE KINDEREN!...
Het geluid van Mijn stem zal jullie uitputten. Dag en nacht zal Ik Mijn oordelen tegen jullie uitten, vanwege al jullie overspel dat jullie hebben begaan tegenover De Heer jullie God... Ik, De Enige Ware God! Een ieder van jullie tracht zichzelf te rechtvaardigen, terwijl jullie stenen werpen naar Mijn dienaren... Jullie zijn vervloekt in Mijn ogen! Daarom zal Ik Mijn correctie niet inhouden, en Mijn discipline zal streng zijn!

Jullie zijn vervloekt in Mijn ogen! Hoe zien jullie Hem?... Jullie zicht is aangetast! Jullie harten zijn corrupt! Jullie hebben jezelf allemaal verblind voor zijn evenbeeld! Want de veelheid van deze afgoden omringt jullie, en jullie schaamte bedekt jullie nog steeds... Predikend, aan Mijn mensen, een andere "Jezus"!... ADDERGEBROED! Jullie zullen allemaal verhongeren, terwijl HIJ het vet van het land eet en Zijn buit verzamelt! Jullie kennen de stem van De Heer jullie God niet!... Zie, Ik heb jullie uitgespuwd! Met bittere tranen huil Ik, terwijl Ik jullie zeg, IK KEN JULLIE NIET!
Ik had Mijn dienaren naar jullie gestuurd, maar jullie hadden geen ogen om te zien. Zij spraken tot jullie, maar jullie hadden geen oren om te horen. Daarom heb Ik Mijn zonen ertoe aangezet tégen jullie te profeteren! DAAROM ZAL IK TÉGEN JULLIE SPREKEN! Want jullie wegen haat Ik! Al jullie trots en patserij zijn een grote bevuiling van Mijn majesteit! En wanneer Ik naar jullie riep, zeggend, "KOM UIT!", wilden jullie niet horen... Jullie weigerden te luisteren!
Kerken van de mens, bezie alles wat jullie hebben gedaan! Jullie zijn gevangen! Verstrikt door al jullie hoererijen, die jullie gemeenschappelijk hebben met jullie vervreemde moeder, de katholieke kerk... Satan zal jullie beide verslinden!
  Maar velen van jullie zullen komen te zingen in die Dag! En hoewel jullie verlaten zijn achtergelaten, en volslagen te gronde worden gericht, heb Ik voor Mijzelf een groot overblijfsel bewaard onder jullie... Een grote menigte die voor Mij zal zingen, zelfs tot aan hun laatste adem... Want Ik ben God, en dit is Mijn wil. 

Mijn zonen, Ik weet dat deze rol, eenmaal gegeten, zeer zuur is in jullie magen. Maar weet en begrijp, het zal zeker Mijn doel volbrengen. En wanneer Ik jullie ertoe aanzet jullie monden te openen, zal Ik speken, en Ik zal zeer vreselijk tot ze zijn...  Ik zal Mijn oordelen uitten tegen deze generatie en dit volk verscheuren...


En zoals een stuk ongevolde doek wegscheurt van een gewaad...
Zo zal dit volk worden gescheurd
...

Ik zal hun harten splijten...

Een splijt die diep is, een breed gemaakte splijt...


IK BEN DE HEER.
Vertaald uit het Engels, enkele spel/vertaalfouten voorbehouden. Voor het origineel, zie
http://trumpetcallofgodonline.com/index.php5?title=Sick%2C_Diseased_Churches..._Foolish_Children