Sample Text

Disclaimer / Let op:

1. De volgende vertalingen van De Brieven van God and Zijn Christus zijn niet 100 % accuraat, omdat vele woorden in het Engels erg moeilijk te vertalen zijn naar het Nederlands. Hoewel wij geloven dat deze vertalingen de geest van Het Woord dragen, en vele malen beter zijn dan computer-gegenereerde vertalingen van de Brieven.
2. Deze site geeft niet alle Brieven van God and Zijn Christus weer, maar is een selectie van Brieven gekozen door de vertaler. Voor alle originele Brieven, zie: www.TrumpetCallofGodOnline.com
of www.TrumpetCallofGod.com

Copyright © 2004-2017 ~ All Rights Reserved.

26-09-12

Verloren Schapen

08-04-10 Van De Heer, Onze God en Redder - Een Brief Gegeven aan Jayse, Voor Een Ieder Die Zichzelf Christen Noemt Die Hun Redder Niet in Waarheid Hebben Omhelst, En Voor Een Ieder Die Oren Heeft om te Horen


Zo zegt De Heer van Hemel en Aarde: Ik heb gezien en Ik heb gehoord!... En niet langer zal Ik toestaan dat al deze ongerechtigheid floreert voor Mijn aangezicht! Niet langer zal Ik toestaan dat al deze zonde voortwoekert over de aarde!

Zo zegt De Heer jullie Verlosser, Hij die voor jullie huilt... Zie, met vele tranen spreek Ik tot jullie:
Oh Mijn geliefde verloren schapen, jullie zijn ver van Mij weggelopen, jullie zijn afgedwaald. Waarom, geliefden? Waarom hebben jullie Mij verlaten? Jullie hadden Mijn schat moeten zijn!... Oh hoe Ik voor jullie huil; ja, Wij huilen voor jullie, geliefden! Keer jullie om en kom naar Mij terug, want Ik roep jullie nog steeds.
Geliefden, horen jullie Mij niet huilen? Hebben jullie niet van de bittere tranen geproefd, die Ik voor jullie heb vergoten? Hebben jullie het geluid van Mijn verdriet niet gehoord, dat Mijn stem vult? Kennen jullie de dieptes van Mijn liefde niet? Waar zijn jullie, geliefden?!... Jullie zijn verdwaald, terwijl jullie ieder onrein ding najagen, in een wereld die jullie probeert te verslinden!
Kom naar huis! KOM NAAR HUIS, MIJN GELIEFDEN! Er is geen tijd meer om te toeven! Want de tijd is gekomen om de gramschap van De Vader uit te storten! En alle kinderen van ongehoorzaamheid zullen het te weten komen!... Ja, al deze onbeschaamde en opstandige mensen zullen er zeker van drinken!
Maar hier ben Ik, geliefden! Kijk omhoog, Mijn kinderen, en geef Mij eer! Bekeer in stof en as! Huil en weeklaag luidkeels!...
Roep het uit! Want er is Één Bevrijding!... Slechts één naam door wie jullie moeten worden gered, Één God en Één Redder, slechts Één die de diepste verlangens van jullie harten kan vervullen... Ik ben Hem, geliefden! IK BEN HEM!... YahuShua is Mijn naam.Geliefden, kom naar Mij, keer terug naar huis, en wacht niet langer;
Blijf gespaard van al deze moeilijkheden, die over deze generatie zijn gekomen...

Nu is de Tijd! Vandaag is de dag van redding!Zo heb Ik het gesproken en zo zal het zijn,

Want Ik zweer bij Mijzelf, zegt De Heer...


Het is begonnen.Vertaald uit het Engels, enkele spel/vertaalfouten voorbehouden. Voor het origineel, zie: