Sample Text

Disclaimer / Let op:

1. De volgende vertalingen van De Brieven van God and Zijn Christus zijn niet 100 % accuraat, omdat vele woorden in het Engels erg moeilijk te vertalen zijn naar het Nederlands. Hoewel wij geloven dat deze vertalingen de geest van Het Woord dragen, en vele malen beter zijn dan computer-gegenereerde vertalingen van de Brieven.
2. Deze site geeft niet alle Brieven van God and Zijn Christus weer, maar is een selectie van Brieven gekozen door de vertaler. Voor alle originele Brieven, zie: www.TrumpetCallofGodOnline.com
of www.TrumpetCallofGod.com

Copyright © 2004-2017 ~ All Rights Reserved.

24-05-12

Bloed Stroomt Naar Beneden

14/2/11 Van de Heer, Onze God en Redder - Het Woord van de Heer gegeven aan Timothy, Tijdens een Online Samenkomst - Voor De Kleine Kudde van de Heer, En Voor Een Ieder Die Oren Heeft om te Horen


Zo Zegt De Heer:
Bloed stroomt naar beneden, een waterval van tranen stroomt naar beneden...
Rivieren van tranen en bloed stromen door de verlaten plaatsen! Maar geen groei wordt gezien.. geheel niets spruit op vanuit de harde en gebarsten grond. Het geluid van de charadrius word niet gehoord, noch komen de duiven uit hun schuilplaatsen in de ochtend... geen gezang wordt gehoord. 

Bloed stroomt naar beneden om de bergen te bedekken...

Bloed stroomt naar beneden en tranen bedekken het land...


Bloed en tranen vallen op de uitgedroogde grond!...

Maar enkel stof en as blijven over.De aarde schreeuwt het uit in de ochtend, en de mensen rouwen tijdens de avondstond...

Van schemering tot dageraad, worden de lichamen in hopen opgestapeld. De hele wereld houdt van geweld, en over al dit gemoord wordt nauwelijks een traan gelaten... De stem van huilen en weeklagen wordt nauwelijks gehoord boven een fluistering. En de kreten van elk ongeboren kind worden gedempt door het geluid van hun moeder's stervende schoot, terwijl haar hart versteent... Het licht van haar ogen verdonkerd... Haar leven, verloren.
.

De mensheid is overdekt met slechtheid...
De volle breedte van de aarde is gevuld met ieder soort kwaad. Elke boom is droog en draagt bittere vruchten. Want het hart van de mens is zwart, de leegte in hem, diep... Een uitbreidende kloof gevuld met diepe duisternis, steile kliffen aan beide zijden. Iedere tak verdort, niet langer willen er bladeren aan komen... Droge en dode takken, klaar om afgebroken en in het vuur geworpen te worden.Het hart van de Heer jullie God is zeer zwaar...

Het hart van de Heer is vertoornd, en is zeer zwaar...


Het leed van de Heer is diep en oneindig
Mijn mensen, laat het jullie bekend zijn: Ik haal totaal geen genoegen uit wat Ik moet doen, in wat moet gebeuren... TOTAAL GEEN GENOEGEN! Zegt de Heer...
Als Mijn hand zich terugtrekt, stroomt bloed naar beneden. Als Ik de aarde sla in Mijn toorn, stromen Mijn tranen naar beneden. Als hongersnood zich verspreidt door het land, wordt Mijn hart verscheurt door de hardheid van het hart van de mens! Als Mijn gelaat zich vult met de hitte van Mijn woede, worden Mijn ogen in vlam gezet, over dat wat Ik zie!... Mijn tranen
 stromen naar beneden, Mijn bloed stroomt naar beneden. Als Mijn eigen dienaren zich van Mij afkeren en rennen...

Als Mijn eigen geliefden, die Ik zonen en dochters genoemd heb,
Zich keren en tegen Mij vechten...

Als Mijn eigen lichaam Mij verraad...

 S
troomt Mijn bloed naar beneden, stromen Mijn tranen naar beneden.Als de volken samenkomen, en Mijn handen en Mijn voeten binden, stromen Mijn tranen naar beneden. Als ze Mij kneuzen en in Mijn ogen spuwen, terwijl ze Mij bespotten, stromen Mijn tranen naar beneden. Als ze Mijn zij doorboren, stromen Mijn bloed en tranen tezamen naar beneden! Terwijl Mijn eigen mensen de spijkers nog steeds inslaan, ben Ik van Mijn plaats omhoog gerezen met Mijn armen uitgespreid, wachtende om ze te ontvangen... Mijn bloed stroomt naar beneden, de tranen stromen naar beneden.OH MIJN MENSEN!...

WAAROM HEBBEN JULLIE MIJ VERLATEN?!Harde generatie! Slapende kinderen! Zelfs de Mijne vallen in slaap, niet in staat om één uur met Mij te waken... Hun harten verhard, onwillig om met Mij te huilen in dit laatste uur...
Begrijpen jullie Mijn leed niet, kleine kudde?... Ze weigeren geheeld te worden! Daarom moet Ik ze vernietigen! Mijn bloed stroomt naar beneden, en zij weigeren het! Mijn tranen vallen als regen op de volken, maar ze willen hun hoofd niet opheffen, noch steken ze hun tong uit om het te drinken!... Waar zijn al Mijn kinderen gebleven?Ze kiezen de dood!...

Ze kiezen de dood!...


En op de laatste dag, zullen ze het zeker ontvangen!...Ze zullen er ten volle van proeven! Daarom stromen Mijn tranen naar beneden! Daarom stromen de rivieren als de dood door de verlaten plaatsen! Geliefden, ze hopen de dood op, alleen om zichzelf op de hoop te gooien! Zie, ze hebben hun verbond gesloten met de dood, en met het graf zijn ze in overeenstemming! Ze branden kaarsen en brengen offers aan andere goden! Ze buigen zich zelfs voor hen neer!.. Zie, ze zullen tezamen worden geslacht en verbrand!
Het hele veld is ziek! Ieder blad sterft af en verdord, iedere stengel is verrot tot in de wortel!... Het moet worden gezuiverd en verbrand met vuur! Daarom stromen Mijn tranen naar beneden, daarom zal Mijn leed voortduren, voor eeuwig. De wond is ongeneeslijk!...

Daarom zal Mijn liefde huilen en Mijn hart jammeren, voor eeuwig.Hebben jullie Mijn woorden niet gelezen, kleine kudde?! Zijn jullie oren nog steeds dof in het horen?!... Maar Mijn woorden zullen niet leeg terugkeren...
Want de beesten van de aarde kwijnen weg, en de schepsels van de vlucht falen op te stijgen, want zij weten wat er komt. Zie, Ik heb jonge kinderen opgevoed en voortgebracht om in jullie plaats te huilen, want jullie waren onwillig.
En nog steeds staan de machtigen trots, en de zwakken volgen hen van dichtbij in hun voorbeeld, weigerend zich neer te buigen... Zichzelf kledend in schijn, terwijl ze vele vermommingen dragen... Totdat het gezicht dat ze in de spiegel aanschouwen onherkenbaar voor ze is geworden... ZE KENNEN MIJ NIET!
Mijn bloed stroomt naar beneden, maar Ik ken ze niet! Mijn tranen stromen naar beneden, maar Mijn eigen mensen blijven onrein, zich altijd verstoppend in hun bedrieglijke huizen! Van de kleinste tot de grootste, Ik zeg jullie, ze hebben Mij zeker gehaat! Daarom, ben Ik beneden gekomen, om Mijn buit te nemen, om te zuiveren en te slachten!... Bloed en vuur!... Rivieren van bloed en pilaren van rook! 
Deze wereld is verdoemd, en De Vader heeft zijn einde verklaart!...

IK BEN BENEDEN GEKOMEN!Zegt De Heer.Vertaald uit het Engels, enkele spel/vertaalfouten voorbehouden. Voor het origineel, zie: